Нрав відносин людей у ринковій економіці, що розвивається, механізм довіри в економіці й в організації
Обмен учебными материалами


Характер відносин людей у ринковій економіці, що розвивається, механізм довіри в економіці й в організації1) воля економічних суб'єктів,

2) воля вибору діяльності суб'єктом,

3) вільне ціноутворення,

4) зроблена конкуренція як форма існування економічних суб'єктів,

5) прибуток як основна мета діяльності економічних суб'єктів.

Специфіка міжкультурної комунікації укладається в тім, що в ній визначальної стає эмпатический підхід, тобто уявне, інтелектуальне й емоційне проникнення у внутрішній мир іншої людини, у його почуття, думки, очікування й прагнення. Эмпатия ґрунтується на припущенні, що в однакових обставинах всі люди переживають однакові почуття й відчуття й це дозволяє їм зрозуміти інші точки зору, ідеї й різні культурні явища. На цій підставі виникає здатність людини представити себе на місці іншої людини, прийняти його світогляд, зрозуміти його почуття, бажання, учинки. Тут усе ґрунтується на досвіді іншої людини, а не нашім власному. Основні характеристики эмпатии: уважно слухати, що тобі говорять; прагнути зрозуміти, як почувають себе інші люди; мати щиру зацікавленість у тім, що повинні сказати інші; проявляти співчуття до потреб інших людей;
мати здатність розуміти точку зору іншого. У психології існують спеціальні методи, за допомогою яких можна підвищити чутливість людей до переживань один одного. Одним з них є метод підстроювання, що часто інтуїтивно застосовують багато з людей, намагаючись зрозуміти coстояние іншу людину. Він укладається в тім, що потрібно noпробовать максимально близько підбудуватися до партнера через наслідування його зовнішньому поводженню: прийняти подібну його позу, перейняти властивий йому в цей момент темп мови й т.п. Якщо вдається це зробити, то відкриваються його переживання й виникає почуття розуміння партнера.


Відносини довіри в системах керування складаються й розвиваються наступним напрямкам:

· довіра населення проведеним економічним реформам;

· довіра громадян різним фінансово-економічним інститутам (банкам, компаніям, фондам, кредитним установам і т.д.);

· довіра державних органів влади приватним інститутам;

· довіра громадян і підприємців державним регулювальним органам;

· довіра приватних структур друг до друга;

· довіра між партнерами ділових відносин;

· довіра працівників до керівників і керівників до працівників;

· довіра керівників друг до друга;

· довіра між структурними підрозділами організації.

У кожній організації довіра повинне визначати взаємини між колективом працівників і вищим управлінським персоналом для ефективної реалізації встановлених цілей. Довіра в колективі сприяє успішній спільній роботі, дозволяє спільно вирішувати складні питання, обмінюватися думками, виробляти конструктивні рішення. Підтримка працівниками вищих керівників створює сприятливі умови для рішення стратегічних завдань, вироблення планів, прийняття й проведення в життя інвестиційних рішень і ін.


Последнее изменение этой страницы: 2018-09-12;


weddingpedia.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная